Understanding Clinical Papers

Understanding Clinical Papers
Preț: 183,15 lei
Disponibilitate: la comandă
ISBN: 9781118232828
Anul publicării: 2014
Ediția: 3
Pagini: 264

DESCRIERE

Understanding Clinical Papers is a popular and well established introduction to reading clinical papers. It unravels the process of evidence-based practice, using real papers to illustrate how to understand and evaluate published research, and provides clear explanations of important research-related topics.
Table of Contents

Preface to the First Edition vii

Preface to the Third Edition ix

PART I SETTING THE SCENE: WHO DID WHAT, AND WHY 1

1 Some Preliminaries 3

2 The Abstract and Introduction 7

3 The Aims and Objectives 14

PART II DESIGN MATTERS: WHAT TYPE OF STUDY IS IT? 21

4 Descriptive Studies: Qualitative 23

5 Descriptive Studies: Quantitative 29

6 Analytic Studies 35

7 Intervention Studies 42

8 Mixed Methods Research 50

PART III THE CAST: FINDING OUT ABOUT THE SUBJECTS OF THE RESEARCH 53

9 The Research Setting 55

10 Populations and Samples in Quantitative Research 59

11 The Sample in Qualitative Research 63

12 Identifying and Defining Cases 67

13 Controls and Comparisons 70

PART IV ESTABLISHING THE FACTS: STARTING WITH BASIC OBSERVATIONS 75

14 Identifying the Characteristics of Quantitative Data 77

15 Summarising the Characteristics of Quantitative Data 84

16 Identifying and Summarising the Characteristics of Qualitative Data 90

17 Measuring the Characteristics of Participants: Quantitative 93

18 Measuring the Characteristics of Participants: Qualitative 99

19 Measuring the Characteristics of Measures 102

20 Measurement Scales 106

21 Exploring and Explaining: Topic Guides 118

PART V ESTABLISHING MORE OF THE FACTS: SOME COMMON WAYS OF DESCRIBING RESULTS 121

22 Fractions, Proportions, and Rates 123

23 Risks and Odds 125

24 Ratios of Risks and Odds 128

PART VI ANALYSING THE DATA: ESTIMATION AND HYPOTHESIS TESTING 135

25 Confidence Intervals for Means, Proportions, and Medians 137

26 Confidence Intervals for Ratios 143

27 Testing Hypotheses – the p-Value 147

PART VII ANALYSING THE DATA: MULTIVARIABLE METHODS 161

28 Measuring Association 163

29 Measuring Agreement 170

30 Linear Regression 175

31 Logistic Regression 185

32 Measuring Survival 190

33 Systematic Review and Meta-Analysis 196

34 Analysing Qualitative Data 206

35 Results in Text and Tables 211

36 Results in Pictures 219

37 The Discussion and Conclusions 227

References 231

Index 239
See Less
Author Information
David Bowers, Allan House, David Owens, and Bridgette Bewick
Leeds Institute of Health Sciences, School of Medicine, University of Leeds, UK

Înțelegerea Papers clinice este o introducere populară și bine stabilit pentru a citi ziarele clinice . Ea dezvăluie procesul de dovezi bazate pe practica , folosind documente reale pentru a ilustra cum să înțeleagă și să evalueze de cercetare publicat , și oferă explicații clare de importante subiecte legate de cercetare .
Cuprins

Prefața la prima ediție vii

Prefață la ediția a treia ix

PARTEA I contextului: cine ce a făcut , și de ce 1

1 Unele Preliminarii 3

2Rezumat și Introducere 7

3 scopurile și obiectivele 14

PARTEA II domeniul desenelor : Ce tip de studiu ESTE ? 21

4 studii descriptive calitative : 23

5 studii descriptive : cantitative 29

6 studii analitice 35

7 Studii de intervenție 42

8 mixt Metode de cercetare 50

PARTEA A III-CAST : obținerea de informații despre subiecte ale CERCETARE 53

9Cercetare Setarea 55

10 Populații și eșantioane de cercetare cantitativă 59

11Exemplu de Cercetare Calitativa 63

12 identificarea și definirea Cazuri 67

13 Controale și comparații 70

PARTEA IV stabilirea faptelor : începând cu observatiile DE BAZĂ 75

14 Identificarea caracteristicilor date cantitative 77

15 Sintetizând caracteristicile datelor cantitative 84

16 Identificarea și Sintetizând caracteristicile datelor calitative 90

17 măsurare a caracteristicilor de Participanți : cantitative 93

18 măsurare a caracteristicilor de Participanți : calitative 99

19 Măsurarea caracteristicilor masoara 102

20 Cântare de măsurare 106

21 Explorarea și explicarea : Ghiduri Subiect 118

PARTEA V STABILIREA MAI MULT DE FAPT : unele metode comune de REZULTATELOR DESCRIEREA 121

22 Fracțiunile , proporții , și Tarife 123

23 Riscuri și cote 125

24 Indicatori de riscuri și cote 128

PARTEA VI Analizând datele : Estimarea și testarea ipotezelor 135

25 Intervale de încredere pentru Preparate , proporții , și mediane 137

26 Intervale de încredere pentru Indicatori de 143

27 Ipoteze de testare -valoarea p 147

PARTEA VII Analizând datele : METODE multivariabil 161

28 de măsurare Asociația 163

29 Acordul de măsurare 170

30 de regresie liniară 175

31 de regresie logistic 185

32 de măsurare de supraviețuire 190

33 revizuire sistematica si meta-analiza 196

34 Analizând datele calitative 206

35 rezultate din texte și tabele 211

36 rezultate din imagini 219

37Discuții și concluzii 227

Referințe 231

index 239
vezi mai puțin
autorul Informații
David Bowers , Allan House, David Owens , și Bridgette Bewick
Leeds Institutul de stiinte medicale , Scoala de Medicina , Universitatea din Leeds , Marea Britanie

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Cărți noi - Clinical Immunology & Allergy

Created in 0.0704 sec